Dravernos milžinas

Dravernos milžinas
Dr. J. Remeika "Dravernos milžinas" // Kai dar amžina ugnis ruseno 1939 m. p. 156-158;

Kartą gyveno labai stiprus milžinas. Jei kam reikėdavo padėti, jis mielai rodydavo sa­vo galią.

Vieną dieną senas žmogus norėjo per Ma­rias pereiti ir Užmaryje pasirinkti malkų, kur augo puiki giria, bet nežinojo kaip. Tada krei­pėsi į milžiną ir prašė jį:

„Gerasis milžine, užpilk Marias, aš noriu pereit į antrą pusę!”

Milžinas prižadėjo ir nužengė į Dravernos kaimą smilčių atsinešti. Prisibraukė pilną mai­šą ir ėjo Marių užpilti. Vos keletą žingsnių pa­ėjus, pratrūko jam maišas ir smiltys išbiro ant žemės.

Milžinas ant tų smilčių atsisėdo maišo lo­pyti. Jo ilgos kojos nutyso ligi Brukšvos pie­vos.

Tos pievos buvo priaugusios krūmų. Juose veisėsi daug vilkų. Alkani vilkai atbėgo ir nukrimto milžinui kojas. Milžinas buvo taip įsigilinęs į savo darbą, kaulo adata belopyda­mas, kad visai nepajuto piktų vilkų darbo. Dėl to staiga nusilpo ir pasimirė. Antrą dieną susirinko žmonės, gailėjosi gerojo milžino ir paskiau aprausė jį smiltimis. Ko žmonės ne­suspėjo padaryti, pati gamta pabaigė: smarkus vakaris vėjas supustė aukštą, smailą kauburį.

Šiandien šis kalnelis yra Dravernos kapai. Žmonės jį vadina milžinkapiu. Jie laidodami čia randa dar milžino kaulų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *