Raganų būrimo aikštėje

Raganų būrimo aikštėje

V-lis. „Nuo Nemuno krantų“ // Trimitas. – 1931, Nr. 36, p. 712-713;

Už kilometro nuo Zamkaus pilies antroj pusėj Ne­muno, ant kalno balnoja Gelgaudiškio dvaras. Tai kadaise buvusių Keldelių pilis. Dabar Lenkijon išdul­kėjusio Komaro dvaras. Nauji valdovai Gelgaudiškyje dabar vaikų prieglaudą įsteigė.

Aplenksim puošnius rūmus, prieglaudą, eisim į parką.

Prie rūmų sustingęs parkas išvagotas alėjom šla­ma prie tvenkinių, skardžius apklojąs.

Gal bent kelių šimtų ha plotas apsodintas rūpestingai, apžiūrėtu mišku. Alėjomis sukarpytas.

Žvaigždžių alėja, topolių, ąžuolų, susikaupimo, atodūsių alėjos ir dar keletas vardais nežymėtų.

Vidury parko, kur suplaukia ir persikiyžiuoja ke­lios alėjos, apskrita, liepom apsodinta Raganų būrimo aikštė.

Liepos, beržai, eglės saugo aikšte, alėjos toli ir paslaptingai pasibaigia siaurai suspaustais galais.

Į tą aikštę šv. Jono naktyje ir rudens vakarais, kai vėjas verkdavęs tarp šakų, ateidavę Gelgaudiškio valdovai Komarai savo ateities spėti, likimo sužinoti. Ilgai sėdėdavę po medžių šakomis priglaustuose suo­luose, o medžių ošimas ir raganų balsai atklysdavę alėjomis vėjo nešami.

Kai gaidys pragysdavęs, eidavę namo ir prie be­blėstančią židinių baigdavę savo naktį.

Iš raganų būrimo aikštės viena alėja veda į paka­ruoklių kalną.

Aukštas, medžiais apaugęs kalnas, su duobėmis, kur stovėję stulpai dabar tyliai snaudžia lapuočių pavėsy, o senovėj, baudžiavos laikais, ten žmones kar­davę. Nusikaltusį atvesdavę per mišką, pakardavę ir ten pat palaidodavę.

Paskutinis Komaru atžala ant kartuvių kalno buvęs pastatęs maža medinį nameli, su sale, kur užsienio šokėjos koketavusios ir linksmų dainų tonais vydavu­sios sunkų ir niaurų pakaruoklių atminimą.

Dabar namelio nebėra. Pakaruoklių kalnas ramus ir tylus klausosi medžių ošimo, medžiai šlama sau­godami alėjas.

Kažin ar ateina kas nors į Raganų būrimo aikštę, gūdžią naktį likimo atspėti? Ar atspėja — liepos ne­pasakė. O jei ir atspėtų tokį pat likimą, kaip Koma­rams, gal nė vienas nenorėtų ir medžių ošimo klau­sytis, tose vylingai gražiose alėjose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *