„Vingio” akmuo ant „Velnio pylimo”

„Vingio” akmuo ant „Velnio pylimo”

Žemaitijoje, tarp Laumakių ir Kipšu dvarelių yra klampios balos. Per tas ba­las vingiuoja dviejų kilometrų ilgio ir ko­kių penkių — šešių metrų aukščio pyli­mas, aplinkinių gyventojų „Velnio pylimu“ vadinamas. Ar jis žmonių rankomis senovėje piltas, ar ledų gadynės padaras — neaišku. Tačiau jis net aplinkinius gy­ventojus stebina savo nepaprastumu. Tas pylimas nėra kelias, ir niekas nepamena, kad jis kada būtų tokiu buvęs. „Velnio Pylimo“ gale, netoli Likučių vienkiemio guli milžinas akmuo vadinamas „Vingis“. Akmuo „Vingis“’ turi apie tris metrus aukščio ir tiek pat jo gal bus žemėn su­smegę. Akmuo turi gana savotišką išvaiz­dą, jis atrodo lyg kokia milžiniška šir­dis. Gal todėl čia žmonės ir sukūrė pa­davimą apie šį akmenį, kad tai esanti užkeikta milžino širdis akmeniu pavirtusi.

Atvykęs aplankyti šią istorinę vietą radau beuogaujančią 70 metų senutę, ku­ri atsisėdus pagal akmenį „Vingį” pra­dėjo pasakoti senų žmonių pasakas ir padavimus apie „Velnio Pylimą“, akmenį „Vingį“, užkeiktas pelkes, piktas pagundas ir visokius šmėlojimus žemaičių gi­riose ir balose. Sako, milžinų gadynėje čia buvusi kaip ir dabar yra bala, tik ne­buvę „Velnio Pylimo“ nė „Vingio“ akmens. Vienoj pusėj, balos gyvenęs jauni­kaitis milžinas Vingis, o kitoj pusėj jo panelė Laumė. Gal ir tiesa, nes čia ir šiandien tebėra dvarelis Laumakiai. Mil­žinui Vingiui buvo vargas vaikščioti pas savo panelę per balą. Tuomet milžinas sumanęs išpilti sau kelią. Pasiėmęs didelį maišą, nuėjęs Palangos pajūrin, pasisė­męs pilną maišą smilčių, pylęs per balą kelią. Maišą nešęsis ant pečių užsimetęs. Kad vienodai visą kelią išpylus, maišo ga­le praplėšęs skylę, per kurią žemės iš maišo birusios. Kai visos žemės išbiro iš maišo, tuomet milžinas gale pylimo ir maišą iškratė, o iš maišo iškrito ir buvęs didokas maiše akmuo, kuris ir stovi da­bar gale „Velnio Pylimo“ vadinamas „Vingis“.        

Kitas žemaičių padavimas sako, kad prieš tvanus, kada žemėje visur buvę ne­labųjų dvasių, Kipšų dvare gyvenęs kip­šelis, kaip žemaičiai sako, arba velniu­kas. Kipšas Laumakių balose su laumė­mis raganomis linksmus balius keldavęs. Kartais ir ant Šatrijos susilėkdavę velniai arba kipšai ir laumės raganos. Dangaus dieivalis Perkūns kartą labai supykęs, trenkęs iš padebesių į papelkį, užmušęs Kipšą ir laumę. Kipšo likusi tik širdis, pa­virtusi į akmenį, kuris vadinamas „Vin­gis“, o laumių papai ir dabar čia visur randami suakmenėję, lyg pirštai, lyg ož­kos papai, mokslininkų belemnitais vadi­nami. Žmonės Laumės papus vartoja kaipo vaistą.

Buračas B. “Vingio” akmuo ant “Velnio pylimo” // Ūkininko patarėjas. – 1933, Nr. 45, p. 12.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *