Pabarė

Pabarė

Pabarė

Pabarė. Pabares bažnytkaimis, kadaise buvęs dvaras, yra įsikūręs apie 13 km į šiaurę nuo Eišiškių, prie nedidelio Kubankos (ar Kukaukos) upelio (Maltupės-Šalčios intakas 6 km ilgio). Pro Pabarę eina Eišiškių-Rudninkų kelias. Buvęs dvaras priklausė Jundilams. Dvare kal­bėta lietuviškai. 1908-1909 m. dvarą dalimis nupirko keli, rodos, devyni apylinkės ūkinin­kai. 1911 ar 1912 m. Pabarėj buvo pastatyta didelė medinė rusų pradžios mokykla, 1919 m. įsteigta Romos katalikų parapija, sudaryta iš Ei­šiškių, Valkininkų ir Butrimonių parapijų kaimų. Pradžioje pamaldos buvo laikomos jau minėtoje mokykloje. Kiek vėliau pastatyta nuolatinė bažnyčia, pašventinta 1934 m. ir priskirta Rodūnios dekanatui. Pabarės apy­linkės jau gerokai sugudejusios, okolicose (šlėktų kaimuose) gyveno sulenkėję bajorė­liai. Pamaldos bažnyčioj būdavo lenkų kalba; tik per didžiuosius atlaidus tebuvo sakomi ir lietuviški pamokslai. 1939 m. parapijai pri­klausė 1994 asmenys, o pačioje Pabarėje 1936 m. tebuvo 9 ūkiai ir apie 50 gyventojų. 1939 m. Pabarė grįžo Lietuvai. Antrojo pa­saulinio karo metu (1943) Pabarės apylin­kėje buvo įsikūręs Lenkų krašto armijos (Armia Krajowa) bataliono štabas ir siaubė lie­tuviškus apylinkės kaimus. Sovietinės okupa­cijos metais vietovė paversta Eišiškių rajono apylinkės centru.

B. Kviklys „Pabarė” // Mūsų Lietuva I tomas, 1991 m., p. 308;

Pabarės apylinkės

Pabares apylinkės gyvenamos nuo seniau­siųjų laikų. Apie 2 km į rytus nuo Pabarės, važiuojant j Navokonis, Šalčios — Visinčios upių slėnio pakraštyje, kalvų papėdėje yra apie 50 pilkapių, kurie tęsiasi iš rytų į vaka­rus apie 250 m . Kai kurie pilkapiai siekia 3,5 m aukštį, kiti tėra tik 50 cm, greičiausia, suslūgę. 1893 m. archeologas V. Šukevičius ištyrė keturis šios grupės pilkapius. Rasta žmonių ir žirgų laidojimų, ginklų, namų apy­vokos daiktų ir papuošalų; radiniai perduoti Vilniaus muziejui, kur ir dabar tebėra. Pilkapiai priskiriami VI-VII a. po Kr., tačiau kai kurie laidojimai gali būti ir iš vėlesniųjų am­žių. Mirusieji čia buvo deginami atskirai įrengtoje laužavietėje drauge su įkapėmis. Apdegusieji kaulai ir kitos liekanos buvo surenkamos ir laidojamos, supilant ant jų pilkapius. Visi laidojimai būdingi Rytu Lietuvos pilkapiams. 

Lietuviški ir apylinkės vietų vardai: Maltupė, Uta, Dainava, Nevainonys, Milžonys ir kt.

B. Kviklys „Pabarė” // Mūsų Lietuva I tomas, 1991 m., p. 308;

Pilkapiai. Eišiškių rajonas. Pabarės Tetėnų kaimas
Pilkapiai. Eišiškių rajonas. Pabarės Tetėnų kaimas. O. Navickaitė 1955 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka
Piliakalnis. Eišiškių rajonas. Pabarės apylinkė. Tetervinų (Tetiorkų) vienkiemis
Piliakalnis. Eišiškių rajonas. Pabarės apylinkė. Tetervinų (Tetiorkų) vienkiemis. O. Navickaitė 1955 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka
Piliakalnis, vadinamas "Zameček." Eišiškių rajonas. Pabarės apylinkė. Tetervinų kaimas
Piliakalnis, vadinamas „Zameček.” Eišiškių rajonas. Pabarės apylinkė. Tetervinų kaimas. O. Navickaitė 1955 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka
Pilkapiai. Eišiškių rajonas. Pabarės (Paberžės) apylinkė. Pabarės kaimas
Pilkapiai. Eišiškių rajonas. Pabarės (Paberžės) apylinkė. Pabarės kaimas. O. Navickaitė 1955 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

Maršruto objektai

  1. Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
  2. Pabarės pilkapynas
  3. Tetervinų piliakalnis
  4. Tetervinų pelkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *