Slibino kova su Tauragnų vyrais

Slibino kova su Tauragnų vyrais
Užrašyta pagal tauragniškės E. Šimkūnaitės pasakojimą. „Slibino kova su Tauragnų vyrais“ // Ladakalnis. – 1987, Nr. 18, p. 1;

Tada turbūt aukso amžiaus būta: oriai ir turtingai gyveno tauragniškiai, darbai jiems se­kėsi, laukai derėjo, toli garsėjo savo grožiu ir darbštumu Tau­ragnų merginos. Ir iš to garso nelaimės prasidėjo — bėdžių tin­ginių žemėje geležinis slibinas išsiperėjo. lš bado peralkęs, dirbti tingėdamas, slibiniūkščių lydimas, patraukė į turtingus kraštus. Patraukė, svetimų turtų įsigeidęs, o dar labiau — gra­žiųjų mergelių trokšdamas. Tau­ragniškiai užkeltais vartais ne­prašytąjį svečią pasitiko, mergi­nas paslėpė. Užsirūstino tai pa­tyręs slibinas. Švyst uodega vie­non pusėn, ir išmušė lomą nuo pačių Tauragnų iki Liepalos, lomą net trijų narių, kaip ir uo­dega, nariuotą, o pačiu jos galu — dar lomas prie Seduikių ir Čystapolės. Švystelėjo kiton pu­sėn — išmušė lomas ties Nečionyškėm, Klymais ir Katlėriais. Pats, aukštyn pašokęs, žemėn dribo — Tauragnų lomą išmušė nuo pačių Tauragnų ligi Varniš­kių. Bet narsūs tauragniškiai buvo: prisėlino ir tarp žvynų nutaikę ietimis nusmeigė, kar­dais slibino kūną į daugybę ga­balų sukapojo, kad jau nebeatsigautų. Liko tik slibino maita tįsoti. Pavasariniai vandenys plūsdama ją žemėm apnešė, nuo Tauragnų ligi pat Salų riogsan­čiom kalvom pavertė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *