Stirniškių piliakalnis

Stirniškių piliakalnis, Skverbų, Palėvenės piliakalnis, Skverbų kalnas

Adresas

Stirniškių piliakalnis. Žemėlapyje pažymėta tiksli piliakalnio vieta.

GPS

55.7810278, 24.816

Adresas

Stirniškių piliakalnis. Žemėlapyje pažymėta tiksli piliakalnio vieta.

GPS

55.7810278, 24.816

Stirniškių piliakalnis

Stirniškių piliakalnis su gyvenviete, kiti pavadinimai: Skverbų, Palėvenės piliakalnis, Skverbų kalnas – piliakalnis ir gyvenvietė (unikalus objekto MC kodas 23830) Kupiškio rajono savivaldybės Stirniškių kaimo teritorijoje, Subačiaus seniūnija. Yra į dešinę į šiaurę nuo plento 122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys  prieš pat plentui leidžiantis į Pilupio upelio slėnį.

Piliakalnio aukštis 14–16 m, aikštelė keturkampė, pailga rytų ir vakarų kryptimis, turi 3 pylimus (šiaurės, rytų ir pietų šlaituose, tačiau iš 3 pylimų šiuo metu pastebimi tik du, šiaurinis gali būti neišlikęs), rastas kultūrinis sluoksnis. Piliakalnio šiauriniame šlaite pastebima terasa. XX a. septintame dešimtmetyje, supylus naują plento Panevėžys–Kupiškis sankasą į pietus nuo piliakalnio, Pilupis pradėjo ardyti piliakalnio pietinį šlaitą. Į rytus–pietryčius ir šiaurę nuo piliakalnio 1,3 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios ir grublėtos keramikos.

1968 m. Stirniškių piliakalnį žvalgė Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologai, 1969 m. – Istorijos institutas. Jų rasti radiniai – lipdyta keramika lygiu ir grublėtu paviršiumi.

Istorija

Būta svarstymų, kad ant Stirniškių piliakalnio anksčiau galėjo stovėti medinė pilis, bet šaltiniuose ji neminima. Piliakalnyje atlikti tik žvalgomojo tipo archeologiniai tyrimai, galbūt ištyrus gilesnius piliakalnio sluoksnius ir rastume išlikusios stulpinės konstrukcijos liekanų“, – pasakojo M. Zakarauskaitė.

1930 m. Panevėžio balso 33-ajame numeryje. J. Balio straipsnyje „Keletas istorinių vietų Lėvenos baseine” užsimenama apie piliakalnį: „Už kokių 2,3 km. nuo Karsakiškio, vieškeliu, kurs eina į Su­bačių, yra irgi įdomi archeologiniu atžvilgiu vieta. Vienoje vieškelio pu­sėje yra aukštas piliakalnis, kitoje senkapiai. Piliakalnis prieina prie Lė­vens ir jo pamate, išplovus vande­niui, matosi ąžuolinių grindų galai, iš vienos pusės piliakalnis gana aukštas, sunkiai užlipamas (tai, rodos nuo Lėvens pusės)”. Tik nėra iki galo aišku ar pasakojama apie būtent Stirniškių piliakalnį, tačiau kitų, piliakalnių minimoje vietovėje lyg ir nėra.

Legendos ir padavimai

Žmonės yra pasakoję, kad Napoleono žygio į Maskvą laikais pro čia keliavę prancūzų kareiviai. „Jie ėjo Panevėžio–Kupiškio keliu ir buvo labai nuvargę ir alkani. Kareivių vadas nusprendė apsistoti ir pailsėti čia. Prancūzams labai patiko ši vietovė, todėl vadas nutarė įamžinti šią vietą ir pasiūlė kareiviams supilti kalną. Kareiviai, be abejo, sutiko, nes geriau pilti kalną nei eiti per alinantį karštį, ir nuo tada ši kalva pavadinta piliakalniu“

Piliakalnis, vadinamas "Skverbų kalnu." Kupiškio rajonas. Stirniškių kaimas
Piliakalnis, vadinamas „Skverbų kalnu.” Kupiškio rajonas. Stirniškių kaimas. ©Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

Palikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *